دوره جامع میکروتیک MTCNA + Advanced Options

2,780,000 تومان

تو این دوره سرفصلای رسمی دوره MTCNA از میکروتیکو کاملا یادمیگیری همچنین با یه عالمه ترفند و حرکتای کاربردی میکروتیکی هم آشنا میشی! سعی کردم آموزشا به زبان ساده باشن و چون میخواستم دانشجوها ، از مبتدی تا پیشرفته ، بتونن از مطالب بهرهمند شن ، تمامی مطالب و بصورت مینیمال ضبط کردم. اینجوری توی زمان هم صرفه جویی میشه و میتونی سریعتر تو حوزه شبکه رشد کنی.

2,780,000 تومان